Materiální pomoc

Materiální pomoc můžete poskytnout pomocí organizovaných sbírek, nebo nabídnout a vyčkat, kdo se o ni přihlásí. Obě varianty evidujeme zde.